Children’s Solution Ministries (CSM) is op 12 februari 2005 opgericht door Richard en Harriet Rukundo. De 11 jaren daarvoor was Richard docent bij Children’s Sure House (CSH) in Kiwangala, de school waar Harriet als leerling naartoe ging. In 15 jaar tijd hebben zijzelf een school gebouwd, vergelijkbaar met CSH, waar de minst bedeelde kinderen in het door oorlog en HIV/AIDS getroffen Rakai district, onderwijs konden ontvangen, met zeer goede resultaten. De school kreeg zelfs een licentie, waardoor een aantal docenten door de Oegandese overheid worden betaald.

Echter daarmee was de school nog niet onafhankelijk, aangezien de ouders van de meeste leerlingen niet of nauwelijks in staat zijn om schoolgeld te betalen. De school heeft voldoende klaslokalen en een ruimte voor examens, die ook voor kerkdiensten wordt gebruikt, maar de lokalen hadden geen ramen en deuren, geen cementvloeren of gepleisterde muren, waardoor de school niet aantrekkelijk was voor financieel meer draagkrachtige ouders om hun kinderen naar deze school te laten gaan.

Dankzij een ruimhartige donatie van stichting SR kon CSM investeren in het afmaken van de klaslokalen inclusief het schilderen van alle schoolgebouwen aan binnen- en buitenkant en daarbij 4 ha land kopen. Met dit land kunnen Richard en Harriet, in samenwerking met John Ssentongo van SULIFO, op biologische wijze groente en fruit verbouwen, zodat alle leerlingen en docenten elke dag te eten hebben en het overige verkocht kan worden op de markt.

Door de geweldige metamorfose van de school is er nu veel belangstelling voor CSM, waardoor er ook leerlingen kunnen worden toegelaten, waarvan de ouders wel schoolgeld kunnen betalen. Doordat CSM kan leven van eigen land, kan er gespaard worden van het schoolgeld en kan de school doorgroeien tot een volwaardige school met ruimtes voor de docenten, een nieuwe keuken en latrines voor zowel jongens als meisjes.

   

Buitenkant schoolgebouwen                                            Binnenkant klaslokaal

 
Inspire Children for the Future is het project dat geleid wordt door Rebecca Nabunya en Ambrose Kasiita en is in 2018 van start gegaan.
 
De visie is er op gericht jongeren toe te rusten, om gezonde en vruchtdragende christenen te worden.
 
De doelen van ICF zijn:
  • Het ondersteunen van kinderen door educatie
  • Hoop geven aan wanhopigen en kwetsbaren
  • Het ontwikkelen van kinderen door hun meegekregen talenten te benutten
In 2019 heeft het project, mede door steun van verschillende fondsen en personen, mooie stappen kunnen maken en veel kinderen onderwijs en zorg kunnen bieden. Het heeft onder andere een lokaal kunnen bouwen, sanitaire voorzieningen kunnen treffen en er is een keuken gerealiseerd om de kinderen overdag de broodnodige maaltijd te kunnen geven.
 
Het project is dus flink gegroeid en is toe aan een volgende stap.
 
Daarvoor is geld nodig voor onder andere extra schoollokalen voor de groep kinderen die doorstroomt naar de bovenbouw en voor gebiedsontwikkeling. Het Aelbregstfonds heeft het project met EUR 7.500 ondersteunt om invulling te geven aan deze plannen. De projectleiding en de kinderen zijn hier, samen met SHIF, erg dankbaar voor!
 
 
De twee projectleiders: Ambrose en Rebecca
 
Foto van project Inspire the Children for the Future. 

 

Barendrecht, 30 juni 2020

 

Stichting SHIF heeft een bijzondere gift gekregen: een deel van de opbrengst van de Barendrechtse Bethelbazaar. Arjan Helder kreeg uit de handen van de organisatoren een check ter waarde van 500 euro.

 

De bazaar is een bekend fenomeen in Barendrecht. Al tientallen jaren wordt deze georganiseerd en staat bekend onder de naam ‘BethelBazar’. Gewoonlijk is dit en groot evenement op twee dagen in een weekend van mei. Maar door de maatregelen i.v.m. de corona-crisis kon dat dit jaar niet doorgaan. Daarom heeft de organisatie gebruik gemaakt van een aangeboden alternatief: een leegstaand winkelpand in de belangrijkste winkelstraat van Barendrecht. Dit pand werd in allerijl omgetoverd tot een winkel waar o.a. tweedehands spullen verkocht werden.

 

Ondanks de beperkende maatregelen kunnen we spreken van een groot succes! SHIF bedankt de organisatie van de BethelBazar heel hartelijk.

 

Vier goede doelen waaronder Stichting SHIF ontvingen een deel van de opbrengst

 

Arjan Helder ontvangt namens stichting SHIF een waardecheck ter waarde van 500 euro. 

Al bij de oprichting van SHIF in het najaar van 2018 was er een duidelijke wens: de stichting wil een ANBI status verkrijgen om zodoende het doen van giften aantrekkelijk te maken. 

Inmiddels is door de belastingdienst bevestigd dat stichting SHIF per 11-2-2020 kan beschikken over de ANBI-status. Donateurs kunnen vanaf heden hun giften aftrekken bij hun jaarlijkste belastingaangifte. 

De registratie is terug te vinden via deze link op de site van de belastingdienst. 

 

Onderstaande update hebben we van Frank Tamale ontvangen naar aanleiding van de gift van de Hofstee stichting en Aelbregstfonds aan Amazing Grace Community School. Het laat zien dat alle support welkom is maar ook dat we er nog lang niet zijn en er nog veel nodig is, we blijven ons inzetten voor dit mooie project.

 


Dear SHIF MANAGEMENT,

On behalf of Amazing Grace Community School, we are so much thankful indeed for the support you rend to us; “We are humbled and so grateful”.

Due to your support, there is a relieve observed; Children are now sitting on desks, our teachers got some sits and most of all in bits by your support we managed to start up some classrooms, so now there is hope of a change that children and the community have started seeing. God bless you so much indeed for this love. However we have a request from you please, to help join us in effort to roof these classrooms at least in bits for so far have reached here; This will save our children from heavy started rains that hit them while in their temporary classes that are getting old. This will also save the structure from being weakened by heavy rains. In all, thank you so much indeed. Hope to hear from you dears.

 

Link Amazing Grace Community School