Inspire Children for the Future is het project dat geleid wordt door Rebecca Nabunya en Ambrose Kasiita en is in 2018 van start gegaan.
 
De visie is er op gericht jongeren toe te rusten, om gezonde en vruchtdragende christenen te worden.
 
De doelen van ICF zijn:
  • Het ondersteunen van kinderen door educatie
  • Hoop geven aan wanhopigen en kwetsbaren
  • Het ontwikkelen van kinderen door hun meegekregen talenten te benutten
In 2019 heeft het project, mede door steun van verschillende fondsen en personen, mooie stappen kunnen maken en veel kinderen onderwijs en zorg kunnen bieden. Het heeft onder andere een lokaal kunnen bouwen, sanitaire voorzieningen kunnen treffen en er is een keuken gerealiseerd om de kinderen overdag de broodnodige maaltijd te kunnen geven.
 
Het project is dus flink gegroeid en is toe aan een volgende stap.
 
Daarvoor is geld nodig voor onder andere extra schoollokalen voor de groep kinderen die doorstroomt naar de bovenbouw en voor gebiedsontwikkeling. Het Aelbregstfonds heeft het project met EUR 7.500 ondersteunt om invulling te geven aan deze plannen. De projectleiding en de kinderen zijn hier, samen met SHIF, erg dankbaar voor!
 
 
De twee projectleiders: Ambrose en Rebecca
 
Foto van project Inspire the Children for the Future. 

 

Barendrecht, 30 juni 2020

 

Stichting SHIF heeft een bijzondere gift gekregen: een deel van de opbrengst van de Barendrechtse Bethelbazaar. Arjan Helder kreeg uit de handen van de organisatoren een check ter waarde van 500 euro.

 

De bazaar is een bekend fenomeen in Barendrecht. Al tientallen jaren wordt deze georganiseerd en staat bekend onder de naam ‘BethelBazar’. Gewoonlijk is dit en groot evenement op twee dagen in een weekend van mei. Maar door de maatregelen i.v.m. de corona-crisis kon dat dit jaar niet doorgaan. Daarom heeft de organisatie gebruik gemaakt van een aangeboden alternatief: een leegstaand winkelpand in de belangrijkste winkelstraat van Barendrecht. Dit pand werd in allerijl omgetoverd tot een winkel waar o.a. tweedehands spullen verkocht werden.

 

Ondanks de beperkende maatregelen kunnen we spreken van een groot succes! SHIF bedankt de organisatie van de BethelBazar heel hartelijk.

 

Vier goede doelen waaronder Stichting SHIF ontvingen een deel van de opbrengst

 

Arjan Helder ontvangt namens stichting SHIF een waardecheck ter waarde van 500 euro. 

Al bij de oprichting van SHIF in het najaar van 2018 was er een duidelijke wens: de stichting wil een ANBI status verkrijgen om zodoende het doen van giften aantrekkelijk te maken. 

Inmiddels is door de belastingdienst bevestigd dat stichting SHIF per 11-2-2020 kan beschikken over de ANBI-status. Donateurs kunnen vanaf heden hun giften aftrekken bij hun jaarlijkste belastingaangifte. 

De registratie is terug te vinden via deze link op de site van de belastingdienst. 

 

Onderstaande update hebben we van Frank Tamale ontvangen naar aanleiding van de gift van de Hofstee stichting en Aelbregstfonds aan Amazing Grace Community School. Het laat zien dat alle support welkom is maar ook dat we er nog lang niet zijn en er nog veel nodig is, we blijven ons inzetten voor dit mooie project.

 


Dear SHIF MANAGEMENT,

On behalf of Amazing Grace Community School, we are so much thankful indeed for the support you rend to us; “We are humbled and so grateful”.

Due to your support, there is a relieve observed; Children are now sitting on desks, our teachers got some sits and most of all in bits by your support we managed to start up some classrooms, so now there is hope of a change that children and the community have started seeing. God bless you so much indeed for this love. However we have a request from you please, to help join us in effort to roof these classrooms at least in bits for so far have reached here; This will save our children from heavy started rains that hit them while in their temporary classes that are getting old. This will also save the structure from being weakened by heavy rains. In all, thank you so much indeed. Hope to hear from you dears.

 

Link Amazing Grace Community School

 

 

 

Dankzij een gift van het Aelbrechtsfonds aren wij in staat om het project van Christian Wasula te ondersteunen. Christian is oprichter van Blessed Hill Community. Hieronder geeft hij een verantwoording van het bestede bedrag in een e-mail die wij van hem ontvingen inclusief enkele foto's

 


On behalf of the Blessed Hill Community, allow me to extend our Full happiness and thanks to you for the heartfelt arrangement to support us with the 2,222Euros (8,789,861 Uganda shillings (Ugx) This was such a big push to our school project in terms of equipment and other very important facilities. We thank you very much for enabling us to obtain a computer and the good quality printer/scanner and photocopier. We also got thirty quality timber desks that can accommodate a minimum number of 90 children. These are far different in quality from the desks we ever had since 2016. They are durable and can serve over ten years not like our first desks some of which have already broken down. I also got an opportunity to meet some of our teachers' salary debt of the previous term.

So, the 2,222 Euros was of help to us to purchase a computer (mobile/laptop because we have no power in our office). This will reduce our expenses on office work and children's examination costs each term and also help us to give extra tests to them for practice. Hence, I came up with the price list below:

Item Cost (USH)
Laptop computer 1.363.500
Printer 620.000
30 desks (a 76.000) 2.280.000
Salary earlier 430.000
Transportation 50.000
Iron sheet (a 40.000) 960.000
6 tables nursery (a 190.000) 1.140.000
6 tins of roof paint (a 76000) 456.000
Labour painting 500.000
kids chairs (a 16.500) 990.000

I am therefore grateful for your support and want to inform you that our classroom standard is improving and because the rusted roof is going to be painted green also.
May God's permanent blessings sorround you and the entire foundation.

Yours in charity,
 
Christian Wasula