Vandaag kreeg stichting SHIF een bijzonder verzoek. Kan de stichting en een gekoppeld project worden opgenomen in een testament. Ja dat kan! Onze statuten voorzien hierin en daarmee ook de garantie dat een nalatenschap zal worden besteed aan een project dat beschreven is. Een heel bijzonder verzoek. 

De naam van de betrokkene is bekend bij het bestuur. 

In april 2019 was Moses Kiwala in Zaandam op bezoek bij zijn vriend, onze dominee Sjaak Visser. Zo kwam het dat wij, twee diakenen in gesprek raakten met Moses over zijn werk voor het Children Sure House. We waren onder de indruk van zijn gedrevenheid om leefomstandigheden te verbeteren. Stap voor stap was al veel bereikt. Waaronder een school voor 800 kinderen en opvang van weeskinderen. Gevraagd naar wat de hoogste prioriteit had noemde Moses de verbetering van de drinkwatervoorziening voor de kinderen. Er was al een voorziening voor wateropslag, een zuiveringsinstallatie ontbrak nog. Onze diaconie kon het gevraagde bedrag via SHIF overmaken, zodat enkele maanden later de installatie beschikbaar was: schoon drinkwater voor 800 schoolkinderen.

Ruim een jaar later wordt de gemeenschap daar getroffen door de lockdown maatregelen om het coronavirus in te dammen. Voor velen is er geen werk en dus geen inkomen meer. Moses vraagt ons een bijdrage te doen om voedsel te kunnen inkopen voor 200 gezinnen. Het kan echt niet anders. Ook nu kon weer geld worden overgemaakt. In de week van 17 augustus stuurt Moses ons foto’s van de voedseluitdeling.

Agaath Geerlings en Hans Hoeksema, diakenen Protestantse Gemeente Zaandam.

 

  

 

Stichting Bethelbazar in Barendrecht zegde eerder toe een gift aan stichting SHIF te doen van 500 euro. Dat was nog onder voorbehoud van het tellen van de inkomsten van de bazaar. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat het bedrag is verhoogd naar 1000 euro! Dat is natuurlijk geweldig nieuws. 

 

    

Children’s Solution Ministries (CSM) is op 12 februari 2005 opgericht door Richard en Harriet Rukundo. De 11 jaren daarvoor was Richard docent bij Children’s Sure House (CSH) in Kiwangala, de school waar Harriet als leerling naartoe ging. In 15 jaar tijd hebben zijzelf een school gebouwd, vergelijkbaar met CSH, waar de minst bedeelde kinderen in het door oorlog en HIV/AIDS getroffen Rakai district, onderwijs konden ontvangen, met zeer goede resultaten. De school kreeg zelfs een licentie, waardoor een aantal docenten door de Oegandese overheid worden betaald.

Echter daarmee was de school nog niet onafhankelijk, aangezien de ouders van de meeste leerlingen niet of nauwelijks in staat zijn om schoolgeld te betalen. De school heeft voldoende klaslokalen en een ruimte voor examens, die ook voor kerkdiensten wordt gebruikt, maar de lokalen hadden geen ramen en deuren, geen cementvloeren of gepleisterde muren, waardoor de school niet aantrekkelijk was voor financieel meer draagkrachtige ouders om hun kinderen naar deze school te laten gaan.

Dankzij een ruimhartige donatie van stichting SR kon CSM investeren in het afmaken van de klaslokalen inclusief het schilderen van alle schoolgebouwen aan binnen- en buitenkant en daarbij 4 ha land kopen. Met dit land kunnen Richard en Harriet, in samenwerking met John Ssentongo van SULIFO, op biologische wijze groente en fruit verbouwen, zodat alle leerlingen en docenten elke dag te eten hebben en het overige verkocht kan worden op de markt.

Door de geweldige metamorfose van de school is er nu veel belangstelling voor CSM, waardoor er ook leerlingen kunnen worden toegelaten, waarvan de ouders wel schoolgeld kunnen betalen. Doordat CSM kan leven van eigen land, kan er gespaard worden van het schoolgeld en kan de school doorgroeien tot een volwaardige school met ruimtes voor de docenten, een nieuwe keuken en latrines voor zowel jongens als meisjes.

   

Buitenkant schoolgebouwen                                            Binnenkant klaslokaal

 
Inspire Children for the Future is het project dat geleid wordt door Rebecca Nabunya en Ambrose Kasiita en is in 2018 van start gegaan.
 
De visie is er op gericht jongeren toe te rusten, om gezonde en vruchtdragende christenen te worden.
 
De doelen van ICF zijn:
  • Het ondersteunen van kinderen door educatie
  • Hoop geven aan wanhopigen en kwetsbaren
  • Het ontwikkelen van kinderen door hun meegekregen talenten te benutten
In 2019 heeft het project, mede door steun van verschillende fondsen en personen, mooie stappen kunnen maken en veel kinderen onderwijs en zorg kunnen bieden. Het heeft onder andere een lokaal kunnen bouwen, sanitaire voorzieningen kunnen treffen en er is een keuken gerealiseerd om de kinderen overdag de broodnodige maaltijd te kunnen geven.
 
Het project is dus flink gegroeid en is toe aan een volgende stap.
 
Daarvoor is geld nodig voor onder andere extra schoollokalen voor de groep kinderen die doorstroomt naar de bovenbouw en voor gebiedsontwikkeling. Het Aelbregstfonds heeft het project met EUR 7.500 ondersteunt om invulling te geven aan deze plannen. De projectleiding en de kinderen zijn hier, samen met SHIF, erg dankbaar voor!
 
 
De twee projectleiders: Ambrose en Rebecca
 
Foto van project Inspire the Children for the Future.