In april 2019 was Moses Kiwala in Zaandam op bezoek bij zijn vriend, onze dominee Sjaak Visser. Zo kwam het dat wij, twee diakenen in gesprek raakten met Moses over zijn werk voor het Children Sure House. We waren onder de indruk van zijn gedrevenheid om leefomstandigheden te verbeteren. Stap voor stap was al veel bereikt. Waaronder een school voor 800 kinderen en opvang van weeskinderen. Gevraagd naar wat de hoogste prioriteit had noemde Moses de verbetering van de drinkwatervoorziening voor de kinderen. Er was al een voorziening voor wateropslag, een zuiveringsinstallatie ontbrak nog. Onze diaconie kon het gevraagde bedrag via SHIF overmaken, zodat enkele maanden later de installatie beschikbaar was: schoon drinkwater voor 800 schoolkinderen.

Ruim een jaar later wordt de gemeenschap daar getroffen door de lockdown maatregelen om het coronavirus in te dammen. Voor velen is er geen werk en dus geen inkomen meer. Moses vraagt ons een bijdrage te doen om voedsel te kunnen inkopen voor 200 gezinnen. Het kan echt niet anders. Ook nu kon weer geld worden overgemaakt. In de week van 17 augustus stuurt Moses ons foto’s van de voedseluitdeling.

Agaath Geerlings en Hans Hoeksema, diakenen Protestantse Gemeente Zaandam.