Children’s Solution Ministries (CSM) is op 12 februari 2005 opgericht door Richard en Harriet Rukundo. De 11 jaren daarvoor was Richard docent bij Children’s Sure House (CSH) in Kiwangala, de school waar Harriet als leerling naartoe ging. In 15 jaar tijd hebben zijzelf een school gebouwd, vergelijkbaar met CSH, waar de minst bedeelde kinderen in het door oorlog en HIV/AIDS getroffen Rakai district, onderwijs konden ontvangen, met zeer goede resultaten. De school kreeg zelfs een licentie, waardoor een aantal docenten door de Oegandese overheid worden betaald.

Echter daarmee was de school nog niet onafhankelijk, aangezien de ouders van de meeste leerlingen niet of nauwelijks in staat zijn om schoolgeld te betalen. De school heeft voldoende klaslokalen en een ruimte voor examens, die ook voor kerkdiensten wordt gebruikt, maar de lokalen hadden geen ramen en deuren, geen cementvloeren of gepleisterde muren, waardoor de school niet aantrekkelijk was voor financieel meer draagkrachtige ouders om hun kinderen naar deze school te laten gaan.

Dankzij een ruimhartige donatie van stichting SR kon CSM investeren in het afmaken van de klaslokalen inclusief het schilderen van alle schoolgebouwen aan binnen- en buitenkant en daarbij 4 ha land kopen. Met dit land kunnen Richard en Harriet, in samenwerking met John Ssentongo van SULIFO, op biologische wijze groente en fruit verbouwen, zodat alle leerlingen en docenten elke dag te eten hebben en het overige verkocht kan worden op de markt.

Door de geweldige metamorfose van de school is er nu veel belangstelling voor CSM, waardoor er ook leerlingen kunnen worden toegelaten, waarvan de ouders wel schoolgeld kunnen betalen. Doordat CSM kan leven van eigen land, kan er gespaard worden van het schoolgeld en kan de school doorgroeien tot een volwaardige school met ruimtes voor de docenten, een nieuwe keuken en latrines voor zowel jongens als meisjes.

   

Buitenkant schoolgebouwen                                            Binnenkant klaslokaal