Vandaag kreeg stichting SHIF een bijzonder verzoek. Kan de stichting en een gekoppeld project worden opgenomen in een testament. Ja dat kan! Onze statuten voorzien hierin en daarmee ook de garantie dat een nalatenschap zal worden besteed aan een project dat beschreven is. Een heel bijzonder verzoek. 

De naam van de betrokkene is bekend bij het bestuur. 

Mede dankij een gift van stichting Haella waren Frank en Benita in staat om klaslokalen toe te voegen aan hun school. Frank heeft stichting SHIF een brief geschreven waarin hij zijn dank uit. 

Frank schrijft:"Vanuit het diepst van ons hart danken we u voor voor de support en moeite die u voor ons doet. De klaslokalen trekken het project naar een hoger plan. Het is ons gebed dat we de binnenkort kunnen afmaken met daken en deuren zodat we de kinderen kunnen laten studeren"

Een kopie de brief van Frank, inclusief een financiële verantwoording is hier te vinden.

 

 

 

 

 

Vandaag kreeg het bestuur van SHIF les in het werven van fondsen. Via een sponsoractie van enige tijd geleden kwamen wij in contact met een christenondernemer. We noemen hem voor het gemak Kees. 

We spraken over zaken als crowdfunding, particuliere vermogensbeheerders, diverse christelijke organisaties in de wereld van goede doelen en een hele rits aan websites die ons hierbij kunnen helpen. Kees wees ons op het bestaand van organisaties die ons kunnen helpen in de financiering van diverse projecten in Oeganda. Kees adviseerde ons om vooral het effect te laten zien van wat we doen. Nou... dat kunnen we! Wij zien dat onderwijs helpt en een betere toekomst geeft. 

Op de vraag wat we beter niet konden doen was Kees heel duidelijk:

1. Verbloem je fouten niet. 
2. Als je met een partij in zee gaat die voor jou fondsen werft, werk dan op basis van 'no cure no pay'. 

 

In april 2019 was Moses Kiwala in Zaandam op bezoek bij zijn vriend, onze dominee Sjaak Visser. Zo kwam het dat wij, twee diakenen in gesprek raakten met Moses over zijn werk voor het Children Sure House. We waren onder de indruk van zijn gedrevenheid om leefomstandigheden te verbeteren. Stap voor stap was al veel bereikt. Waaronder een school voor 800 kinderen en opvang van weeskinderen. Gevraagd naar wat de hoogste prioriteit had noemde Moses de verbetering van de drinkwatervoorziening voor de kinderen. Er was al een voorziening voor wateropslag, een zuiveringsinstallatie ontbrak nog. Onze diaconie kon het gevraagde bedrag via SHIF overmaken, zodat enkele maanden later de installatie beschikbaar was: schoon drinkwater voor 800 schoolkinderen.

Ruim een jaar later wordt de gemeenschap daar getroffen door de lockdown maatregelen om het coronavirus in te dammen. Voor velen is er geen werk en dus geen inkomen meer. Moses vraagt ons een bijdrage te doen om voedsel te kunnen inkopen voor 200 gezinnen. Het kan echt niet anders. Ook nu kon weer geld worden overgemaakt. In de week van 17 augustus stuurt Moses ons foto’s van de voedseluitdeling.

Agaath Geerlings en Hans Hoeksema, diakenen Protestantse Gemeente Zaandam.

 

  

 

Stichting Bethelbazar in Barendrecht zegde eerder toe een gift aan stichting SHIF te doen van 500 euro. Dat was nog onder voorbehoud van het tellen van de inkomsten van de bazaar. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat het bedrag is verhoogd naar 1000 euro! Dat is natuurlijk geweldig nieuws.