Missie en visie

Missie

Stichting SHIF heeft als missie om initiatieven, voortvloeiend uit of gerelateerd aan Children Sure House, (Christelijk onderwijs, economische activiteiten, sociale projecten) te ondersteunen in Oeganda met drie pijlers, Health, Education and Justice. Dit doen we in de overtuiging dat wij kansarme kinderen moeten en kunnen ondersteunen in Gods wereld, daar ligt onze verantwoordelijkheid. De initiatiefnemers van de projecten zijn een inspiratiepunt voor de mensen om hen heen en voor ons, terwijl wij in Nederland leven.Investeren in onderwijs is daarbij de sleutel tot succes. Dit alles willen we doen vanuit het standpunt van gelijkwaardigheid, de initiatieven worden in Oeganda ontplooit en uitgevoerd, vanuit Nederland willen we dit ondersteunen waar mogelijk.

Vanuit Nederland kunnen we de initiatieven ondersteunen door onze krachten te bundelen, door fondswerving en het delen van onze kennis.

 

Visie

De stichting wil initiatieven in Oeganda ondersteunen die kansarmen de kans biedt zichzelf te ontwikkelen met een waardig bestaansrecht als doel, dit alles gebaseerd op de pijlers Health, Education and Justice.

 

Motto

De motto van stichting is uit te drukken met ‘B in U’, wat staat voor zowel ‘Believe in Uganda’als in ‘Be In You’. Dit is een verwijzing Genesis 1:28 uit de Bijbel, hierin wordt verwezen naar de aarde die we mogen beheren. Oeganda en Nederland liggen ver uit elkaar maar wat ons bindt is de aarde, waar wij een verantwoordelijkheid in hebben om voor te zorgen. Dat begint met zorgen voor onze eigen omgeving en die van de ander.